IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Pediatria Medforum 2014

Innowacje w pediatrii

Katowice, 24 - 26 kwietnia 2014 r.

Program

Pediatria 2014 - Program ramowy konferencji

Katowice, 24-26 kwiecień 2014
 

24 kwiecień 2014, czwartek


16.30 Otwarcie konferencji

16.30 - 18.00 S1 Sesja wykładowa inauguracyjna: 
Od objawu do rozpoznania
Prof. Jolanta Sykut-Cegielska: Noworodkowy screening wrodzonych wad metabolizmu
Dr hab. Artur Mazur: Opóźnione dojrzewanie
Dr hab. Aneta Gawlik: Podejrzenie zaburzeń funkcji tarczycy: interpretacja wyników badań dodatkowych w praktyce lekarza pediatry
 

18.00 - 18.30 Przerwa kawowa

18.30 – 19.30 W1. 
Warsztaty szczepionkowe: Dr Hanna Czajka
 

19.30 - 21.00 Kolacja.

 
25 kwiecień 2014, piątek

9.00 – 10.30 S2. Sesja wykładowa: Gastrologia
Prof. Piotr Albrecht: Choroba wrzodowa u dzieci - diagnostyka i leczenie

Dr med. Maciej Dądalski: Gastroskopia, kolonoskopia i rektoskopia u dzieci - wskazania do wykonania badań

10.30 – 11.00 Sesja posterowa + przerwa kawowa


11.00 - 12.30 S3. Sesja wykładowa: Alergologia
Sesja objęta Grantem Naukowym firmy AstraZeneca Pharma Poland
Dr Łukasz Błażowski: Atopowe zapalenie skóry - algorytm terapeutyczny dla lekarza praktyka.
Dr Łukasz Błażowski: Algorytm leczenia zaostrzenia astmy w gabinecie pediatrycznym.


12.40 - 13.30 S4. Sesja satelitarna
Sesja objęta grantem naukowym firmy Nutricia
 
Dr Łukasz Błażowski: Zasady diagnostyki i leczenia alergii pokarmowej w gabinecie lekarza pediatry


13.30 – 14.30 Obiad.

14.30 – 15.20 W2. 
Warsztaty szczepionkowe: Prof. Piotr Albrecht

15.30 – 15.50 Przerwa

15.50 – 16.40 W3. Warsztaty prawnicze: 
Tajemnica lekarska: wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tajemnicy lekarskiej a boicie się zapytać
Prowadzenie: adw. Łukasz Płaza, Kancelaria Prawna MedLegalis, adw. Krzysztof Izdebski Rzecznik Praw Lekarza Kujawsko-Pomorskiej OIL.


16.40 - 17.00 Przerwa kawowa

 

17.00 - 18.20 S5. Sesja wykładowa: Hematologia
Dr hab. Anna Klukowska: Wybrane zagadnienia z wrodzonych zaburzeń krzepnięcia (hemofila, choroba von Wilebranda)
dr hab. med. Iwona Malinowska: Leukopenia w codziennej praktyce pediatry.

18.20 - 18.40 Przerwa

18.40 - 20.00  S6. Sesja wykładowa: Bieżące problemy prawne w życiu zawodowym lekarzy:
- kontrola NFZ i zawieranie umów z NFZ,
- relacje z pacjentami: zgoda na zabieg, agresja i roszczenia pacjentów

Prowadzenie: adw. Łukasz Płaza, Kancelaria Prawna MedLegalis, adw. Krzysztof Izdebski Rzecznik Praw Lekarza Kujawsko-Pomorskiej OIL.

20.00 - 21.00 Kolacja.

 
26 kwiecień 2014, sobota

9.00 – 10.30 S7. Sesja wykładowa: Varia
Prof. Lesław Szydłowski: Problemy kardiologiczne u nastolatków
Prof. Paweł Januszewicz: Telemedycyna - rzeczywistości przyszłość

Prof. Alicja Chybicka: Wyzwania stojące przed polskimi pediatriami

10.30 – 10.45 Przerwa  kawowa


10.45 - 12.15 S8. Debata: Żywienie niemowląt, dzieci zdrowych i chorych - okrągły stół
Dr hab. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk: Leczenie ciężkich postaci alergii na wybrane pokarmy
Dr  Sabina Więcek - Zaparcie stolca - skuteczność leczenia dietetycznego u dzieci


12.15 - 12.30 - Podsumowanie i zakończenie konferencji


Szanowni Państwo,

Prosimy o nadsyłanie propozycji tematów, które powinny być poruszone podczas naszej kolejnej konferencji.

Proszę wypełnić wszystkie pola
  • Edukacja Medyczna
  • Edukacja Medyczna
  • Medforum